Beria

(Sk 17: 10, 13, Skutky apoštolov 20: .. 4) - teraz Werra , Macedonian mesto, 20 anglicky. kilometrov západne od Solúna, v blízkosti ostrova Olympus s. (Pinda) - obyvatelia Bereny počúvali s horlivosťou kázaním ap. Pavol, ktorý premenil mnohých Židov a pohanov na Krista. Toto bolo ap. Pavol z Tesaloniky a odtiaľ prenasledovaný nepriateľmi odišiel do Atén. Sosipatr, ktorý sprevádzal ap. Troady Pavlovi, patrí tiež k počtu kresťanskej Verriyskih (Sk 20:. 2, 5). Werra doteraz stále dostatočný počet obyvateľov, hlavne Turci a Gréci, ktorí sa zaoberajú predajom ryža, ovocie, mramoru a majú továrne hodváb.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.