Bazardyuzyu

Bazardyuzyu - horná časť Main, alebo Povodie, XP. B. Kaukaz. Výška 4466 m.

Collegiate Dictionary. 2000.