Gaston Boissier

Gaston Boissier (Boissier) (1823 - 1908), francúzsky historik staroveku, cudzie člen korešpondent Petersburg An (1894). Práca na dejinách rímskej spoločnosti, pohanské náboženstvo, kresťanstvo. * * * GastonBUASE Boissier (Boissier), Gaston (1823-1908), francúzsky historik staroveku, zahraničné zodpovedajúce člen Petersburg An (1894). Práca na dejinách rímskej spoločnosti, pohanské náboženstvo, kresťanstvo.

encyklopedický slovník. 2009.