Baumanis (Baumanis) Janis

Baumanis (Baumanis) Janis (1834-1891), architekt. Pracoval v Rize. Dekor budov používajú formy rôznych architektonických štýlov, vrátane renesancie a klasicizmu (dom Livonského šľachty, 1863-67).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.