Bauhaus (Bauhaus)

"Bauhaus" (Bauhaus) - stredná škola stavebná a štýl, ktorá bola založená v roku 1919 vo Weimare (Nemecko ), v roku 1925 bol prenesený do Dessau, v roku 1933 ho zrušili fašisti. Heads (V. Gropius, H. Meyer, L. Mies van der Rohe) vyvinutý estetika funkcionalistickými princípy modernej morfogeneze v architektúre a dizajne, materiálu a tvorba domáce prostredie znamená, výtvarným umením.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.