Bauhin (Bauhin)

Bauhin (Boen) (Bauhin) - švajčiarsky biológovia, bratia: 1) Johann (1541-1613), v "Nový univerzálny históriu rastlín" (tj . 1-3, 1650-1661) popísali 5000 druhov rastlín

2)] Caspar (1560-1624), prvý používať binárne názvoslovie v rastlinnej taxonómie (1620). Popísal tzv. bauginievu zaslonku v črevách zvierat.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.