Batasheva

Batasheva - veľkí vlastníci pôdy a továrnici v Rusku 18-19 storočia. Od Tula zbroje, obchodníci, od roku 1783 - šľachtici. Predchodca - Ivan Timofeevich (? - 1734). Na začiatku. 19. storočie. vlastnené vlnené manufaktúry, 14 hutníckych a kovoobrábacích závodov v centrálnych regiónoch.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.