BASALT

ČADIČ - tmavo základné prehnaný hornina zložená prevažne základného plagioclase, pyroxén a olivínu často. Úplne kryštálové bazalty sú dolerity so sklovitou štruktúrou - hyalobasalty a tachylyty. Basalts zaujímajú rozsiahle oblasti oceánskeho podlažia a rozsiahle (tisíc km2 sup2) územia kontinentov (pasce). Pevnosť v tlaku do 400 MPa, hustota 2520-2970 kg / m3 sup3. Používa sa v priemysle výroby zlievarenských kameňov; cenná budova, obkladový, elektroizolačný a kyselinovzdorný materiál.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.