Barca Leo Mitrofanova

Barca Leo Mitrofanova (1928 str.) - ruský fyzik, akademik Ruskej akadémie vied (1991, Akadémia vied ZSSR v roku 1984). Hlavné práce v oblasti jadrovej fyziky a fyziky elementárnych častíc. Štátna cena ZSSR (1989).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.