Bard Jacob Yulevich

Bard Yulevich Jacob (1857-1929) - ruský mikrobiológ. Hlavné diela sú venované štúdiu patogénov besnoty, záškrtu, brucha a recidivujúceho tyfu. Študoval aj mikroflóru ústí rieky Odessa. Bez ohľadu na E. Bering a V. Ru vyvinul spôsob prípravy a prijal sérum antidifterí (1893).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.