Baltic Shield

Baltic Shield - projekcia Precambrian suteréne v severozápadnej časti východoeurópskeho plošiny. Pozostáva z archeánskych a dolných proterozoických hornín (gneiss, kryštalických bridlíc atď.). Začína s Paleozoic, to pravidelne vzrástol a bol demolačné oblasti.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.