Baden-Baden

Baden-Baden je mesto na juhozápade Nemecka, v krajine Bádensko-Württembersko. 51 tisíc obyvateľov (1988). Balneologické stredisko v horách Čierneho lesa. Centrum cestovného ruchu. Architektonická pamiatka 7.-19. Storočia.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.