Abba

(zničenie, devastácie) (4Tsar 17:. 24) - meno mesta odfotil Sargon Sancheríb, ktorej obyvatelia sa prekladajú do zničených mestách Samárie, všeobecné zvyk asýrskych kráľov uvedeného obdobia. Predpokladá sa, že nebol ďaleko od Babylonu. Niektorí ho vzali za jednu vec s mestom Ivva (4 Kráľovia 18: 34, 4 Králi 19: 13). II. Abba (Rímskym 8:15). Tento sýrsko-chaldejskej slovo, ktoré znamená otec, sa vyskytuje iba trikrát v Novom zákone, a to potom, čo sa používa od Pána (Mk 14:. 36) a dvakrát v listoch St. ap. Pavol (Rimanom 8:15, Gal 4: 6). Sluhovia a otroci nesmeli kontakt s slovom Abba k hlave rodiny - čo je okolnosť, ktorá poskytuje jedinečný výkon v slovách 8 kap. ( položka 15) listu Rimanom. Úplný význam tohto slova nemožno vyjadriť v našom jazyku. Vyjadruje najvyšší stupeň pravej lásky, plnú moc, poslušnosť, rovnako ako doprovod Word AB (to znamená otec ) sa používa ako jeden z prvých a najjednoduchší bľabotanie u malých detí.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.