Auerbach Leopold Leonidovich

Auerbach Leopold Leonidovič (1903-1939) - ruský kritik a publicista. Šéfredaktor, "Na literárnu kancelárie" (1926-32), generálny tajomník a aktívny vodca Rapp. Spoliehal som na proletárskej literatúry vykonal politiku represií spisovateľov "spolucestujúcich." Kolekcia výrobkov, "kultúrnu revolúciu a problematike súčasnej literatúry" (1928), "o úlohách proletárskej literatúry" (1928) a ďalšie potlačený ..

Veľký encyklopedický slovník. 2000.