Aven-ezer

(kameň) (1 Samuel 4: 1, 1 Samuel 5: .. 1) - miesto blízko Micpy, z Benjamínovho kmeňa, kde prorok Samuel, pri príležitosti zázračné jeho víťazstvo nad Filištínci v tejto pamäti víťazstvo, bol umiestnený kameň, ktorý on volal kameň starostlivosť a povedal: k tomu nám Pán pomohol (1 Samuel 7:. 12). Pozícia tejto oblasti však ešte nebola stanovená.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.