Auto

MOTOR SHOW - výstava (alebo sekcia) pre demonštráciu nových modelov automobilov.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.