Auto Attendant

Auto Attendant (autom ... a latinsky operor -. Work) - 1) automatická spojovateľka stroj - zariadenie pre automatickú výmenu nástrojov vo viacstupňové stroja. Poloha každého nástroja sa automaticky monitoruje.

2) funkciu automatického operátora hydroelektráreň - systém automatických zariadení, ktoré poskytujú inštruovanie spustenie a zastavenie jednotiek HPP mení svoj režim prevádzky v dôsledku zmeny tlaku a prietoku, ako aj napájací systém elektrického zaťaženia, ktorý zahŕňa HPP.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.