Attalia je ... Čo je Attalia? 2020

Attalia je ... Čo je Attalia? 2020
(Sk 14: 25) - Mestečko Pamphylia, neďaleko Pergy, v blízkosti Stredozemného mora, na str. Katarakta. Preto ap. Pavol a Barnabáš po svojej prvej ceste k hlásaniu evanjelia sa vrátili do Antiochie. V súčasnosti sa nachádza opevnené miesto Antalya alebo Satalia s 8 000 obyvateľmi.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.