Ateizmus

Ateizmus (French atheisme -. Z gréckych AtheOS -. Svetáckym)., Historicky rôzne formy popretie náboženskej viery a uctievania a potvrdenie sebahodnoty sveta a ľudskej existencie , Našiel výraz v slobodnom myslení, slobodnom myslení atď. Moderný ateizmus považuje náboženstvo za iluzórne vedomie.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.