Atharvana

Atharvana - védskej mytológiu kňaz, ktorý sa prvýkrát dostal oheň a založil oheň obeť.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.