Atargácia

( 2Mak 12:. 26) - meno opevnené mieste pohanského chrámu Gileádu v pokolenia Manassesovho, v ktorom syrský vojenský vodca Timothy mal opevnený tábor; ale Judáš Maccabeus, dobyl mesto a vzdal požiaru chrámu a posilnenie všetkých, ktorí boli v ňom ( 1Mak 5:. 37, 44, 2Mak 12:. 26) prezrádzajúce teda smrti 2 500 Syrčanov. Atargatis, ktorý bol venovaný chrám, to bolo Babylonian boha Filištín, bol opísaný ako žena s rybím chvostom namiesto nôh. Zvyčajne venovala rybníkom ryby.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.