Astatic ZARIADENIE

astatic ZARIADENIE -. Elektrické merací prístroj (ampérmeter, voltmeter, atď.), Meracie mechanizmus, ktorý je nakonfigurovaný tak, že poloha pohyblivé časti (čítacie zariadenie) nemá vplyv na externé jednotnej magnetické pole, , Používajú sa hlavne na presné merania v elektrických obvodoch DC a AC.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.