Assembly

k montáži (z francúzskeho zhromaždením. - zberné) - ... 1) zbierka

2)] menom najvyšším orgánom štátnej moci v mnohých krajinách, rovnako ako najvyšší orgán niektorých medzinárodných organizácií,

3) Stretnutí - gule s účasťou žien v domoch ruskej šľachty, zavedené a regulované (1718) Petrom I.

Big Enz klopedichesky slovník. 2000.