Aserot

(obec) (Numbers 11: 35, Numbers 12: 16, Numbers 23: ... 17) - stanica Hebrejov v púšti počas ich štyridsaťročnej putovania do jeho. Predpokladá sa, že toto je súčasný El Hudyer , v 18 hodinách od Sinai, do h. z Aqabského zálivu, plného palmových stromov. Tu Aaron a Miriam neuposlúchali Mojžiša, pre ktorý boli odsúdení za Boha, a Mariam bol potrestaný sedemdňovou leprou.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.