Popol

(Genesis 18:27). Expresie v Písme: na pokrytie ich hlavy popolom je hlboká pokora, intenzívny smútok a ľútosť (2 Sam 13: 19, Esther 4: 3, Job 2: 18 ...); prenasledovanie prachu a popola znamená povolanie náboženstva, ktoré nemôže človeku poskytnúť potrebné duchovné jedlo. Modlitba žalmistu, "Modlitba chudobného, ​​keď sa odradiť a vylieva pred Hospodinom môj smútok", okrem iného, ​​prebytok smútku je vyjadrená v nasledujúcej vete: " sa najem popol ako chlieb a pil My sa slzami" ( Ž 101: 1, 10). Židia na ich rozptyl vzťahu a doteraz pozorovať smutnú rituál deň pred výročím zničenia Jeruzalema (9. júla): jesť chlieb a studené uvarené vajcia, sypané popola, s ním sedí na podlahe a v najtemnejšom kúte domu a dodržiavať prísny pôst pred hviezdami a čítať knihu "Lamentácia Jeremiáša." Na angličtine. Židia tento príspevok sa nazýva: čierny príspevok.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.