Asail

Asa'il (Boh) s) (2 Sam ... 2: 18 -23, 32, 2kg 3: 27; 2kg 23: 24; 1Pa 11: 26; 1Pa 27: 7) - syn Ceruja David sestra brat Joáb, je jedným z hlavných a hlavy Davida bojovníkov .. nad štvrtou vetvou (za štvrtý mesiac) zabili Abner (v 1 Chronicles 2:16 Hazael); b) analógový analóg. Azazia, v; c) (Ezra 10: 15) - otec (predchodca) Jonathana ( pozri Jonathan, l). Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.