Asail

(stvorený Bohom) - mená troch osôb:. A) (2 Samuel 2: 18, 22), brat Joábov, podľa > Svätý. spisovateľ ľahké na nohách ako gazela , zabila Abner, veliteľ Saulovho, a bol pochovaný v Betleheme; . B) (2 Chrono 31: 13), Levitov menovaný kráľa Ezechiáša službe domu Hospodinovho; c) (Ezra 10:. 15), otec Jonathan, ktorý bol menovaný Ezra analyzovať prípady Izraela: kto si vzal na inoplemennitsah. Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.