Artel umelci St. Petersburg

Artel umelcov v St. Petersburg - ruského prvého združenia demokraticky zmýšľajúcich umelcov viedla s IN Kramskoy; ktorá bola založená v roku 1863 absolventi St. Petersburg akadémie, vychádzal z neho (tj. n. nepokoje 14) v súvislosti so zlyhaním písať súťažnú snímku na danú tému a tvoril komúny. Viacerí bývalí členovia artel umelcov sú následne Wanderers.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.