Ozbrojených síl Juhoafrickej RUSKA

"ARMÁDA juhu Ruska" (VSYUR) - White gardy počas občianskej vojny. Vytvorené v januári 1919 zlúčením pod velením generála-AI Děnikinovy ​​dobrovoľnícke armády a White kozáckého Don armády. Štruktúra tiež VSYUR krymskej Azov dobrovoľnícke armády (január-február 1919), pričom Turkestan armády (január 1919 - február 1920), tretia samostatná armádny zbor (marec - apríl 1919), vojakov severného Kaukazu (marec 1919), kaukazská armáda (od mája 1919), Čiernomorská flotila. Nakoniec. Júl 1919 VSYUR počítal sv. 160 tisíc ľudí. V rokoch 1919-20 boli porazení; VSYUR zvyšky sa sťahoval do Krymu, kde sa na základe ich generálporučík PN Wrangela bol vytvorený t. N. "Ruská armáda."

Veľký encyklopedický slovník. 2000.