Aristotelovská

Aristotelovská -. Filozofickej smery a školy, ktoré boli pod vplyvom Aristotelovej náuky o Aristotelianism v staroveku pozri Peripatetici vo .. stredovek, často v kombinácii s Neo-Platonism, stal sa rozšírený v gréckom patristickými (John Damasku) a byzantskej filozofie v arabčine (Kind, Farabi a Ibn Rushd obzvlášť) a židovská (M. Maimonides) filozofiu .. od konca 12. storočia Aristotelianism tlačí v západnej Európe, platonizmu a . V 13. storočí sa stal filozofický základ scholastiky (Albert Veľký, Tomáš Akvinský a tomismu, Averroism). 14-16 cc definuje filozofiu Padua školskej školskej Aristotelianism, prevažovali v západných univerzitách až do 17-18 storočia, bola kritizovaná ťažko, pretože .. . s Renaissance

Collegiate Dictionary 2000

. <- 1 ->