Ariste (Ariste) Paul

Ariste (Ariste) Paul (1905-1990), lingvista, akademik Akadémie vied Estónskej SSR (1954). Pracuje v oblasti štúdia finno-ugriky, baltických a fínskych jazykov, estónskeho jazyka, všeobecnej lingvistiky.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.