Arimathea

Arimaf'eya (výška) (Math 27:. 57 (pozri rám, d.); Mar 15:. 43, cibuľa 23:. 51, John 19:. 38) - mesto, z ktorého zostúpil Josef, ktorý strieľal telo Ježiša z kríža a pochovali. Verte tomu - Rama ( zobraziť Frame, d.), Miesto narodenia proroka Samuela.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.