Erich Arendt

Erich Arendt (1903-1984), nemecký básnik. V roku 1933-50 v exile, člen občianskej vojny v Španielsku 1936-39. Od roku 1950 do NDR. Civilné a filozofické básnickej zbierky ( "z päťdesiateho výročia" 1968 "pamäte a imidž", 1976).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.