ARCHAEOCIATES

ARCHEOKYATES - typ vyhynulých morských bezstavovcov. Žil v skorých Cambrian; boli široko distribuované. Mali vápenatú pórovitú kostru, zvyčajne vo forme pohára alebo zakriveného rohu; dĺžka 5-10 cm (v niektorej do 1 m). Svätý 1000 druhov; niektoré - koloniálne, formované útesy. Minerály dolného kambriána.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.