Veľkosti

dimenzovanie (z francúzskeho appreter. - konečná úprava) - impregnáciu textilných materiálov alebo ich aplikácii na úpravu rôznych materiálov - spojovacie prostriedky (. škrob, lepidlo, syntetické živice a ďalšie), sa získa materiál tuhosti, pokrčeniu odolnosť, rozmerová stabilita, požiarnej odolnosti a iných vlastností.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.