Apfia

(zväčšenie) (Filip 1: 2) - kresťan Kolosskaja, uctievaná manželkou Philemonovej. Z apoštolského posolstva je zrejmé, že mali domáci kostol a vyznačovali sa pohostinnosťou a láskou k svätým. Zomrela s Philemonom v kolosu, za vlády Nera. Ich pamäť je 19. februára a 22. novembra.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.