ANTRACOZ

ANTRACOZ - pneumokonióza v dôsledku vystavenia uhoľnému prachu.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.