Antikrist

(nepriateľom Krista) (1 John 2: .. 18, 19, 22) v širokom zmysle tohto názvu kurzu každého kto nevyznáva, že Ježiš Kristus, Syn Boží, a odmietnuť jeho učenie to všetko sú falošní učitelia, z ktorých sú mnohí v čase apoštolov (1 John 2: 8, 1 John 4: .. 1, 3)., ale v jeho vlastné, a bližšie zmysle názvu antikrista kurz - zvláštna osoba, najmä zlý človek, ktorý pred druhým príchodom Pána na zem bude proti Kristovi a bude sa snažiť vyhladiť to kresťanstvo, ale zomrie príšerne. Pán Ježiš zabiť svojho ducha úst a zničí s príchodom mu. osobných kvalít a činnosťou je jasne zobrazené na . Paul in2 th messenger Sol. (2 Tesalonickým 2: 8) a v Zjavení Jána (Zj 13:. 2, 10) slovo Antichrist niektorí sa odvolávajú k pápežovi, ostatné k Mohamedovi, a niektorí dokonca až do konca Napoleonovi I.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.