ANOFELESES

ANOPHELESES sú rovnaké ako komárové komáre.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.