Aneuploidie

aneuploidie (z gréckeho AN -. negatívna predpony - eu - no, ploos - viac a eidos - druh), dedičná zmena v ktorom bunky tela obsahujú počet chromozómov nie je násobkom základný balíček: je znížená o 1 (monozómie), aspoň dva (nullisomiya) alebo zvýšenie jedného alebo viacerých chromozómov. Aneuploidia je príčinou mnohých ľudských chromozómových ochorení.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.