Angus

, akis (1 Samuel 21:. 10 -12, 14, 1 Sam 27:. 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12; 1 Sam 29: 2, 3, 6,. 8, 9) - kráľa Gátu, ku ktorému Dávid dvakrát utiekol od Saula a druhýkrát zostal (v Ciklagu) a štyri mesiace (Ž 33: 1, nazval Abimelecha zobraziť Abimelecha v .. ). Spomínané v 3 kráľoch. 2: 39, 40 akis, zdá sa, že iná osoba, pretože sú oddelené medzerou času oveľa viac, ako 40 rokov. Môže byť tiež všeobecný názov kráľov Filištínov (ako Abimelech cm. Abimelech, a).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.