Anat

Anat - v zapadnosemitskoy mytológii bohyňa lovu a vojny. Kult Anatu v období vlády Hyksos prenikol do Dr. Egypt, kde bola uctievaná ako dcéra Ra.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.