Amplitúdovej modulácie

modulácia amplitúdy - amplitúda periodickej variácie v kmitanie s frekvenciou výrazne nižšia, než je frekvencia samotných vibrácií. Používa sa v rádiovom inžinierstve (najmä v rozhlasovom vysielaní), optike, akustickej aparatúre atď.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.