Amphibole

amfibolu - mafic masívne či bridlicovo štiepny premenené horniny zložené prevažne z amfibolu a plagioclase priemeru. Hustota 2900-3150 kg / m & sup3. Čierne odrody - okrasné a obkladové kamene.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.