Amoritovia

Amoritovia sú potomkami Amoreja, syna Kanaána. Oni boli jeden z národov, ktoré obývali Palestínu pred príchodom Židov ( Pozri Národy starovekej Palestíny.) A žil v mnohých jej častí - juh (Gn 14: 7), V oblasti Hebrone (Gn 14: 13. ), v centrálnej hornatej časti (Num 13: 30; Nav 10: 5, 6), ale väčšinou - na východ od Jordánu, od Arnon až Chermónskému (Dt 3: .. 8; Dt 4: 46 - .. 48). Ich hlavnou králi - Seon pôda zabraná Arnon a pozdĺž jazera Jordan Gennesareth (Num 21:. 21 -26; Nav. 12: 2 -3), a Og obsadený pozemok ďalej na sever (Num 21: 33 -. 35: Ján 12: 4-5) Mojžiš porazil a dal svoje krajiny pokolenia Rubenovi, Gádovi a polovici pokolenia Manassesovho. Nakoniec však neboli zničené a zostali medzi Izraelčanmi (2 Kráľ 21: 2, 3 Kráľ 9: 20-21). ( pozri Evei, Filištínci)

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.