Amoreja

Amoreja (Amorites) - semitské kmene, rodáci z Arábie. V 24. a 16. storočí. BC. e. usadil sa pozdĺž sýrskych stepí. Pribl. 1894 pred naším letopočtom. e. Zachytili Babylon a založili kráľovstvo, ktoré zohralo významnú úlohu. Postupne sa zmieša s miestnou populáciou Mesopotamie, Sýrie, Palestíny.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.