Amenhotep IV

Amenhotep IV - egyptský faraón v 1368-1351 pred naším letopočtom. e. , syn Amenhotep III. Snaží zlomiť moc tébsky kňazstva a staré aristokracie, správal sa ako náboženský reformátor, zadaním nové štátne kult Aten boha a robiť kapitál stavu Ahetaton (moderné Amarna), on vzal si meno Achnaton (ďalej len listy. "Potešujúce Aton").

Veľký encyklopedický slovník. 2000.