Amenhotepa III

Amenhotepa III - egyptský faraón cca. 1405-1367 pred naším letopočtom. e. , od dynastie XVIII. Kedy dosiahol špičkový výkon Egypta, postavil chrám Amun-Ra v Luxore a pohrebné chrám s obrovským sochy Amenhotepa III - "Memnónové kolosy".

Veľký encyklopedický slovník. 2000.