Výdajní

ambulancie (z latinského ambulatorius -. Spáchal na cestách) - nastavenie prevažne vo vidieckych oblastiach zdravotnej starostlivosti v jednotlivých podnikoch, atď., pomáhajú prichádzajúce pacientmi a doma na hlavné odbory (interna, chirurgia, .. pôrodníctvo, pediatria) <99 9> Veľký encyklopedický slovník 2000.