Alver (Alver) Betty

Alver (Alver) Betty (vlastným menom Elizabeth Lepic a fam - .. Lepik) (1906-1989), estónskych ľudová spisovateľa (1981). Román "Pani vetru" (1927). Zozbierané básne "Prach a oheň" (1936), "Flying City" (1979), "Koraly pri rieke Emajõgi" (1986). Pre poéziu je charakteristická duchovná integrita lyrického hrdinu, konkrétnosť dôležitých detailov, schopnosť umeleckých obrazov.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.